Hypophysin®LA 35 µg/ml


Silny syntetyczny analog oksytocyny
Substancja czynna karbetocyna 35 µg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla
bydła i świń

 

Wskazania lecznicze

Krowa

  • Atonia macicy w okresie połogu
  • Zatrzymanie łożyska wskutek atonii macicy
  • Rozpoczęcie wyrzutu mleka w bezmleczności indukowanej stresem lub w stanach wymagających opróżnienia wymienia

Locha

  • Przyspieszenie lub ponowne rozpoczęcie porodu po przerwaniu skurczów macicy (atonia lub bezwład macicy) po wydaleniu co najmniej 1 prosięcia
  • Leczenie wspomagające zespołu bezmleczności poporodowej loch (MMA)
  • Rozpoczęcie wyrzutu mleka
  • Skrócenie całkowitego czasu trwania porodu jako element synchronizacji oproszeń. Produkt można stosować u loch, którym uprzednio podano właściwy PGF2α (np. kloprostenol), nie przed 114 dniem ciąży i u których oproszenie nie rozpoczęło się w ciągu 24 godzin od wstrzyknięcia PGF2α (dzień 1 ciąży jest ostatnim dniem inseminacji)

Dawkowanie

Krowy

We wszystkich wskazaniach                                                                              6,0 – 10,0 ml/zwierzę,
co odpowiada 210 – 350 μg karbetocyny/zwierzę

Lochy

Do skrócenia całkowitego czasu trwania porodu,
jako część synchronizacji porodów

1,0 ml/zwierzę,
co odpowiada 35 μg karbetocyny/zwierzę

Do przyspieszenia lub ponownego rozpoczęcia porodu
po przerwaniu skurczów macicy (atonia lub bezwład macicy),  po wydaleniu co najmniej 1 prosięcia

1,0 – 2,0 ml/zwierzę,
co odpowiada 35 – 70 μg karbetocyny/zwierzę
Do MMA i wyrzutu mleka 3,0 – 6,0 ml/zwierzę,
co odpowiada 105 – 210 μg karbetocyny/zwierzę

Wymagania dotyczące dawkowania mogą być różne w podanych zakresach w oparciu o ocenę lekarza weterynarii.

W przypadku leczenia w celu wyrzutu mleka u krów i loch lub leczenia wspomagającego w zespole MMA u loch możliwe jest powtórne podanie po 1 do 2 dniach.

Okres karencji

Bydło, świnie: Tkanki jadalne: Zero dni
Bydło: Mleko: Zero godzin

Opakowania 50 ml, 100 ml

ULOTKA PRZYLEKOWA

Przed zastosowaniem , należy zawsze zapoznać się z ulotką  dołączoną do produktu.
Produkt leczniczy weterynaryjny.

Gatunki docelowe

bydło, świnie

Producent

Veyx

Substancja czynna

Karbetocyna

?>