Wyświetlanie jednego wyniku

  • Maprelin®

    Syntetyczny analog GnRH 
    Selektywne uwalnianie FSH
    Substancja czynna peforelina 
    Roztwór do wstrzykiwań dla świń